از بزرگترین باغ موقوفه کشور
از بزرگترین باغ موقوفه کشور
اصحاب رسانه گلستان امروز از بزرگترین باغ موقوفه ایران به وسعت ۳۶۴ هکتار بازدید کردند

اصحاب رسانه گلستان امروز از بزرگترین باغ موقوفه ایران به وسعت ۳۶۴ هکتار بازدید کردند

از بزرگترین باغ موقوفه کشور