کارگاههای تولیدی کوچک، تسهیلات کمتری نیازمندند
کارگاههای تولیدی کوچک، تسهیلات کمتری نیازمندند
حسن رزاقی رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان گالیکش درجلسه هماهنگی بررسی احصاء مشکلات و راهکارهای پیشنهادی حوزه اصناف در شهرستان گالیکش گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید کارگاه های تولیدی در حوزه اصناف جهت حفظ و ایجاد اشتغال پایدار بایستی مورد توجه قرار گیرد و لازمه آن شناسایی مشکلات و ارائه راهکار های عملیاتی و اجرایی در این خصوص می باشد.

حسن رزاقی رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان گالیکش درجلسه هماهنگی بررسی احصاء مشکلات و راهکارهای پیشنهادی حوزه اصناف در شهرستان گالیکش گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید کارگاه های تولیدی در حوزه اصناف جهت حفظ و ایجاد اشتغال پایدار بایستی مورد توجه قرار گیرد و لازمه آن شناسایی مشکلات و ارائه راهکار های عملیاتی و اجرایی در این خصوص می باشد.

کارگاههای تولیدی کوچک به تسهیلات کمتر دارند
کارگاههای تولیدی کوچک به تسهیلات کمتر دارند

رزاقی با اشاره به اینکه: کارگاه های تولیدی کوچک درصورت حمایت و رفع مشکلات آنان به دلیل نیاز به تسهیلات کمتر ضمن بر طرف کردن نیاز های شهرستان می توانند با برنامه ریزی لازم و هدفمند در زمینه رونق اقتصادی و اشتغال نقش موثری را ایفا نمایند.

وی گفت: شهرستان گالیکش در زمینه تولید پوشاک از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است وتولید کنندگان کارگاهی بایستی مشکلات آنها مرد پیگیری جدی قرار گرفته و با ایجاد مجتمع کارگاهی پوشاک نسبت به ساماندهی آنها اقدام گردد .

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان گالیکش گفت : مشکلات کارگاه های تولیدی توسط روسای اتحادیه های صنفی مرتبط به همراه تیم کارشناسی از بدنه اصناف به سرعت احصاء گردد و جهت جمع بندی مطالب و تصمیمات به اداره صمت ارسال گردد.