سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از پایان عملیات تجهیز و راه اندازی چاه جدید الحفر  روستای قوشان بزرگ شهرستان گنبد کاووس  در راستای افزایش پایداری منابع تامین آب شرب در این روستا  خبر داد.           به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ، ابوالفضل رحیمی با اعلام این […]

پایان عملیات تجهیز و راه اندازی چاه روستای قوشان بزرگ شهرستان گنبد کاووس

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از پایان
عملیات تجهیز و راه اندازی چاه جدید الحفر  روستای قوشان بزرگ شهرستان گنبد کاووس  در راستای افزایش پایداری منابع تامین آب شرب در
این روستا  خبر داد.          
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ،
ابوالفضل رحیمی با اعلام این خبر افزود : در راستای افزایش ظرفیت منابع
تامین آب شرب مردم شریف روستای قوشان بزرگ  شهرستان گنبد کاووس مراحل عملیات تجهیز و راه
اندازی آن پایان و  با وارد مدار بهره
برداری قرار گرفتن چاه فوق   ۱۲ لیتر بر ثانیه منابع
تأمین آب شرب  در این روستا افزایش یابد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد : با اتمام عملیات فوق
جمعیتی بالغ بر ۷۰۰۰ نفر نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

نام دستگاه ارسال کننده خبر : شرکت آب و فاضلاب