نقص سوئیچ‌های سری Nexus 3000 و ۹۰۰۰ سیسکو به مهاجمان اجازه می‌دهد حمله DoS را آغاز کنند
نقص سوئیچ‌های سری Nexus 3000 و ۹۰۰۰ سیسکو به مهاجمان اجازه می‌دهد حمله DoS را آغاز کنند

نقص سوئیچ‌های سری Nexus 3000 و ۹۰۰۰ سیسکو به مهاجمان اجازه می‌دهد حمله DoS را آغاز کنند | پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات رفتن به محتوای اصلی
رفتن به محتوای اصلی