توشه سفر اربعین، اخلاق و انسانیت است
توشه سفر اربعین، اخلاق و انسانیت است

ایسنا/خراسان شمالی معاون هماهنگی و نظارت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: توشه سفر اربعین، اخلاق و انسانیت است. دکتر قاسم جعفری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اهل بیت کشتی نجات هستند اما کشتی امام حسین(ع) از سرعت و تاثیر بیشتری برخوردار است. وی افزود: اربعین یک سفر معنوی است که در آن مردم […]

ایسنا/خراسان شمالی معاون هماهنگی و نظارت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: توشه سفر اربعین، اخلاق و انسانیت است.

دکتر قاسم جعفری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اهل بیت کشتی نجات هستند اما کشتی امام حسین(ع) از سرعت و تاثیر بیشتری برخوردار است.

وی افزود: اربعین یک سفر معنوی است که در آن مردم به هیچ چیزی توجهی ندارند و بدون توجه به وجود امکانات و یا مسافت در این مسیر گام برمی دارند.

جعفری با اشاره به اینکه سفر معنوی به معنای آن است که همه آلایش ها کنار گذاشته شود و در راه مورد نظر گام برداشته شود، ادامه داد: در پارکینگ های منتهی به کشور عراق اگر توجه شود مردم خودروهای خود را که تعدادی از آن ها حتی قیمت میلیاردی دارند را پارک کرده و گام در مسیر پیاده روی اربعین گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه برخی از آدم های سطحی بیان می کنند که چرا باید برای مراسم اربعین هزینه شود، تاکید کرد: پیاده روی اربعین یک سفر معنوی است که خود مردم به صورت خودش در این راه گام برمی دارند و هزینه ها نیز توسط خود آن ها پرداخت می شود و اگر قرار بر این است تا هزینه ای برای زندگی انجام شود، چه بهتر که برای این سفر هزینه شود که رَه آورد آن اخلاق و انسانیت است.

وی خاطرنشان کرد: سفر اربعین، کلاس درس ایثار است که در آن همه زائران به یکدیگر کمک می کنند.

انتهای پیام