اشتغال یک‌ هزار و ۲۷۳ نفر در شرکت‌های تعاونی پهنه غرب کشور
اشتغال یک‌ هزار و ۲۷۳ نفر در شرکت‌های تعاونی پهنه غرب کشور

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۴۰ تعداد بازدید: ۴۸ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۱۴ تعداد بازدید: ۵۴ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۱:۵۸ تعداد بازدید: ۹۰ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۰:۴۰ تعداد بازدید: ۷۶ ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۹:۲۷ تعداد بازدید: ۱۶۷ ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۷:۰۲ تعداد بازدید: ۱۵ ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۲:۵۷ تعداد بازدید: […]

اشتغال یک‌ هزار و ۲۷۳ نفر در شرکت‌های تعاونی پهنه غرب کشور

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۴۰

تعداد بازدید: ۴۸

۶۷ طرح تولیدی تعاونی در پهنه جنوب‌غرب کشور افتتاح شد

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۱۴

تعداد بازدید: ۵۴

انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در فهرست ناشرین مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۱:۵۸

تعداد بازدید: ۹۰

تسهیل‌گری وزارت خارجه در تبادل نیروی کار با دیگر کشورها

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۰:۴۰

تعداد بازدید: ۷۶

شرکت سایپا تعامل گسترده‌ای با وزارت کار دارد/ جذب نیرو از طریق سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای

۰۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۹:۲۷

تعداد بازدید: ۱۶۷

آمارهای رو به‌ رشد صندوق بازنشستگی فولاد در ۲ سال اخیر

۰۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۷:۰۲

تعداد بازدید: ۱۵

عزم جدی وزارت امور خارجه دولت سیزدهم برای تعامل با بخش تعاون کشور

۰۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۲:۵۷

تعداد بازدید: ۱۷۰

تعاون تنها الگوی اقتصادی انسان‌محور است

۰۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۲:۴۹

تعداد بازدید: ۱۴۹

تحقق ایجاد یک‌ میلیون شغل سالانه در کارنامه وزارت کار درخشان است

۰۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۲:۰۱

تعداد بازدید: ۱۹۲