بیش از دو هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی و هنری استان افزوده شد
بیش از دو هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی و هنری استان افزوده شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی: ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۳۸ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی: ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۲:۵۲ ۰۱ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۷:۲۴

بیش از دو هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی و هنری استان افزوده شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی:

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۳۸

افزایش 100 درصدی اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی  در حوزه فرهنگ و هنر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی:

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۲:۵۲

مجموعه اشعار "از جنس بارون"به چاپ رسید

۰۱ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۷:۲۴