چهار اشتباه رایج  در رمز عبورها که هکرها از آن‌ها سوء استفاده کنند
چهار اشتباه رایج  در رمز عبورها که هکرها از آن‌ها سوء استفاده کنند

شارژر‌های وسایل نقلیه الکتریکی خطر امنیت سایبری منحصر‌به‌فردی را ایجاد می‌کنند، با دانش کافی، مجرمان‌سایبری می‌توانند خودرو‌ها را دستکاری کنند یا حتی بخش‌هایی

شارژر‌های وسایل نقلیه الکتریکی خطر امنیت سایبری منحصر‌به‌فردی را ایجاد می‌کنند، با دانش کافی، مجرمان‌سایبری می‌توانند خودرو‌ها را دستکاری کنند یا حتی بخش‌هایی