دومین گروه خادمان اربعین حسینی از راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان به کربلا اعزام شدند
دومین گروه خادمان اربعین حسینی از راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان به کربلا اعزام شدند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از اعزام دومین گروه خادمان اربعین حسینی اداره کل به تعداد ۱۲ نفر به کربلای معلی خبرداد و گفت: این گروه شامل ۵ دستگاه تویوتای hiluxe گشت راهداری و ۳ دستگاه کامیون مجهز به نردبان و کف پوش موکت می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از اعزام دومین گروه خادمان اربعین حسینی اداره کل به تعداد ۱۲ نفر به کربلای معلی خبرداد و گفت: این گروه شامل ۵ دستگاه تویوتای hiluxe گشت راهداری و ۳ دستگاه کامیون مجهز به نردبان و کف پوش موکت می شود.