سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به همراه  زنگانه استاندار گلستان،فرماندار علی آباد کتول از پروژه در حال ساخت اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی ۲۰۰۰ نفره علی‌ آباد کتول بازدیدکرد.   به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول صبح روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر […]

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به همراه  زنگانه استاندار گلستان،فرماندار علی آباد کتول از پروژه در حال ساخت اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی ۲۰۰۰ نفره علی‌ آباد کتول بازدیدکرد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول صبح روز چهارشنبه ۸
شهریور ماه سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به همراه دکتر
زنگانه استاندار گلستان،فرماندار علی آباد کتول، دادستان استان گلستان،سردار دادگر
فرمانده انتظامی استان،سرلک رئیس اداره زندانهای استان ، طالبی دبیر شورای هماهنگی مبارزه  مواد مخدر استان ، بخشدار کمالان و تعدادی از مسئولین استانی و شهرستانی از
پروژه در حال ساخت اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی ۲۰۰۰ نفره علی‌ آباد کتول
بازدید کرد.

گفتنی
است این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار با اعتبار ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان
در دو فاز در حال اجرا است.

 

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

بازدید دبیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر کشور از اردوگاه کار درمانی علی آبادکتول

 

 

ارسال کننده خبر : فرمانداری علی آباد کتول