بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و اعلام دستگاه های برتر استانی این جشنواره در محل سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال استان گلستان ، حمیدرضا مطیع مدیرکل گفت : اداره کل ثبت احوال استان گلستان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی شاخص های […]

ثبت احوال استان رتبه برتر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کسب کرد

 بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و اعلام دستگاه
های برتر استانی این جشنواره در محل سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال استان گلستان ، حمیدرضا مطیع مدیرکل گفت : اداره کل ثبت احوال استان گلستان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ۱۴۰۱ در گروه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

مطیع گفت : این جشنواره در ۵ گروه آموزش ، پژوهش و فرهنگی ، تولیدی و خدماتی ، زیربنایی و توسعه ساخت ، سلامت و رفاه اجتماعی و عمومی و قضایی دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در ادامه اظهار داشت : ما به عنوان سربازان نظام و کشور هر چه در توان داریم ، برای ارتقای این وظیفه انجام می دهیم .

گفتنی است مدیر کل ثبت احوال استان گلستان با لوح سپاس و تندیس جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر قرار گرفت. 

 

ثبت احوال استان رتبه برتر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کسب کرد

 ثبت احوال استان رتبه برتر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کسب کرد

 ثبت احوال استان رتبه برتر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کسب کرد

 

 

 


نام دستگاه ارسال کننده خبر : اداره کل ثبت احوال استان گلستان