مدیر کل مدیریت بحران استان در این ارتباط گفت: پدیده گردو غبار یکی از خطراتی است که استان را تهدید می‌کند با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی کانون های ایجاد کننده گرد و غبار باید شناسایی شود تا برنامه ریزی مناسب اتخاذ گردد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران […]

 

 جلسه اضطراری مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار استان تشکیل شد

 مدیر کل مدیریت بحران استان در این ارتباط گفت: پدیده
گردو غبار یکی از خطراتی است که استان را تهدید می‌کند با استفاده از ظرفیت
دستگاههای اجرایی کانون های ایجاد کننده گرد و غبار باید شناسایی شود تا
برنامه ریزی مناسب اتخاذ گردد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران استان با عنایت به شرایط حادث شده پدیده گرد و غبار در سطح استان جلسه اضطراری مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار مورخ ۲۰ شهریور ماه با حضور مدیر کل مدیریت بحران ، مسؤلین و نمایندگان دستگاههای تخصصی برگزار گردید. 

 

حاجی زاده در این ارتباط گفت: پدیده گردو غبار یکی از خطراتی است که استان را تهدید می‌کند با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی کانون های ایجاد کننده گرد و غبار باید شناسایی شود تا برنامه ریزی مناسب اتخاذ گردد.

 مدیرکل مدیریت بحران با تاکید بر اولویت حفظ و تأمین سلامت هموطنان و بررسی همه جوانب پدیده خواستار گزارش از سوی دستگاهها مطابق شیوه نامه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار شدند.

 در ادامه مدیرکل هواشناسی استان ضمن ارائه گزارشی از اخرین وضعیت گرد و غبار در سطح استان گفت :منشا گرد و غبار از سوی کشور قزاقستان می باشد و به تدریج تا غروب امروز کاهش و فروکش‌می نماید.

جلسه اضطراری مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار استان تشکیل شد

 

جلسه اضطراری مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار استان تشکیل شد