دوره آموزشی آشنایی با دستور العمل ها و آیین نامه های اشتغال اتباع خارجی در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی آشنایی با دستور العمل ها و آیین نامه های اشتغال اتباع خارجی در گلستان برگزار شد

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۲:۴۱ تعداد بازدید: ۷۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۲۳ تعداد بازدید: ۱۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۵۸ تعداد بازدید: ۳۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۲ – ۱۳:۴۲ تعداد بازدید: ۲۶

دوره آموزشی آشنایی با دستور العمل ها و آیین نامه های اشتغال اتباع خارجی در گلستان برگزار شد

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۲:۴۱

تعداد بازدید: ۷۱

مدیر کل کار گلستان: آغاز  ثبت نام سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه ، گروههای کار  واحد های نمونه

۰۵ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۲۳

تعداد بازدید: ۱۵

رزمایش بازرسی ایمنی از کارگاه‌های پر خطر در گلستان برگزار شد

۰۴ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۵۸

تعداد بازدید: ۳۰

برگزاری مانور سراسری ایمنی در استان گلستان

۰۱ مهر ۱۴۰۲ – ۱۳:۴۲

تعداد بازدید: ۲۶