به  گزارش شادا، شرکت در نشست سالانه وزرای اقتصاد بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و دیدار های دوجانبه با مقامات کشورهای مختلف به ویژه کشور مصر از اهداف این سفر است . بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا Asian Infrastructure Investment Bank یک مؤسسهٔ مالی بین‌المللی است که به پیشنهاد دولت جمهوری خلق چین بنیان گذاری […]

به  گزارش شادا، شرکت در نشست سالانه وزرای اقتصاد بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و دیدار های دوجانبه با مقامات کشورهای مختلف به ویژه کشور مصر از اهداف این سفر است .

بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا Asian Infrastructure Investment Bank یک مؤسسهٔ مالی بین‌المللی است که به پیشنهاد دولت جمهوری خلق چین بنیان گذاری شده‌است. هدف این نهاد توسعهٔ چند جانبه و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در منطقهٔ آسیا است.

ایران یکی از سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است که در فروردین ماه ۱۳۹۴ به این بانک پیوست.
گفتنی است تعداد ۳۳ کشور از اعضای هیئت مؤسس این بانک در منطقه و ۱۷ کشور خارج از منطقهٔ آسیا قرار دارند.