جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از دریچه نگاه تماشاگران
جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از دریچه نگاه تماشاگران

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۶:۰۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۹ پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و یکمین جشنواره بین­ المللی نمایش­ های آیینی و سنتی ۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۲:۳۴ کارگردان راه یافته به جشنواره نمایش های آیینی و سنتی مطرح کرد: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۱:۳۳ در گفت و گو با […]

جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از دریچه نگاه تماشاگران

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۶:۰۱

کودکان ؛ پای ثابت تماشاگران جشنواره آیینی و سنتی

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی و سنتی گفت: تقویت مردمی کردن جشنواره

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و یکمین جشنواره بین­ المللی نمایش­ های آیینی و سنتی

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۲:۳۴

جای خالی حمایت دانشگاه ها از گروه های دانشجویی

کارگردان راه یافته به جشنواره نمایش های آیینی و سنتی مطرح کرد:

۰۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۱:۳۳

جشنواره آیینی و سنتی  امکانی برای تبادل فرهنگ ها/برخورد جذاب و گرم  مخاطب تئاتر  در خراسان شمالی

در گفت و گو با کارگردان ارمنستانی عنوان شد:

۰۸ مهر ۱۴۰۲ – ۲۱:۱۱

پرده خوانی نمایش ((شهید ایرج رستمی))

به مناسبت هفته دفاع مقدس

۰۸ مهر ۱۴۰۲ – ۱۶:۲۸

برگزاری شب شعر دفاع مقدس در جاجرم

به مناسبت هفته دفاع مقدس

۰۸ مهر ۱۴۰۲ – ۱۶:۲۴