سرپرست  شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از ثبت و رسیدگی بیش از  ۱۸۵۰۰ تماس تلفنی ثبت شده اتفاقات از ابتدای  سال ۱۴۰۲  تاکنون خبر داد . به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ، ” ابوالفضل رحیمی  ” در گفتگو با پایگاه خبری شرکت افزود: از ابتدای […]

 

سرپرست  شرکت آب و فاضلاب استان
گلستان از ثبت و رسیدگی بیش از  ۱۸۵۰۰ تماس تلفنی ثبت شده
اتفاقات از ابتدای  سال ۱۴۰۲  تاکنون خبر داد .
به گزارش روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ، ” ابوالفضل رحیمی  ” در گفتگو با پایگاه خبری شرکت افزود: از
ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ، بیش از 
۱۸۵۰۰  تماس تلفنی ثبت
شده اتفاقات در سامانه ۱۲۲ انجام شده است که از این مقدار  ۹۹۴۰ مورد در حوزه شهری و ۱۶۰۵ مورد در روستاها
و  بیش از ۶۷۰۰ مورد در سایر حوزه
های دیگر و ۲۱۵ مورد در بخش فاضلاب 
ثبت و رسیدگی شده است. 
سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان
گلستان  تصریح کرد: شهروندان شهرستان گرگان
با ۶۰ درصد بیشترین میزان تماس را با این مرکز داشته اند و تعداد ۶۷۰۰ مورد حادثه در شهر
و روستاهای گرگان و  ۱۸۹۰ حادثه در شهر و
روستاهای گنبد ثبت و رسیدگی شده است که ۷۰ درصد تماس ها به این دو شهرستان اختصاص
داشته است .
رحیمی در ادامه به تبیین نوع
گزارش های دریافتی از مشترکین پرداخت و گفت: شکستگی لوله های اصلی و انشعابات ،
نشتی قبل از کنتور و تعویض کنتور فرسوده و خراب و نشتی شیرفلکه کنتور  بیشترین موارد گزارش شده توسط مشترکین تحت پوشش
آبفا گلستان در این مدت بوده است.
این مقام مسئول در خصوص حوادث
در بخش فاضلاب گفت : شهرهای استان با  ۲۱۵ مورد  حوادث فاضلاب و گرفتگی شبکه انشعاب بیشترین علل
حوادث فاضلاب بوده است‌.
رحیمی در پایان اظهار داشت :
مشترکین محترم استان هرگونه نقص در ارائه خدمات ، خرابی شبکه و انشعابات آب و
فاضلاب و نظرات و پیشنهادات خود از طریق سامانه ۱۲۲ به این شرکت اطلاع دهند .

نام دستگاه ارسال کننده خبر : شرکت آب و فاضلاب