ژیمناست برومند گلستانی با کسب نخستین مدال بازی های آسیایی تاریخ ساز ژیماستیک کشور لقب گرفت.   به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ؛ جمعه هفتم مهر ، مرحله نهایی مسابقات ژیمناستیک هنری بازی های آسیایی ۲۰۲۲هانگژو برگزار شد. در این مرحله هشت ورزشکار پس از گذشتن از مرحله مقدماتی ، در […]

ژیمناست برومند گلستانی با کسب نخستین مدال بازی های آسیایی تاریخ ساز ژیماستیک کشور لقب گرفت. 

 به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ؛ جمعه هفتم مهر ، مرحله نهایی مسابقات ژیمناستیک هنری بازی های آسیایی ۲۰۲۲هانگژو برگزار شد.

در این مرحله هشت ورزشکار پس از گذشتن از مرحله مقدماتی ، در فینال بایکدیگر رقابت کردند.
مهدی الفتی جوان رشید گلستانی که به عنوان نماینده ایران در این رقابتها حضور داشت وموفق شده بود به مرحله فینال راه پیدا کند در مرحله نهایی به عنوان اولین ورزشکار وارد میدان شد و در همان پرش اول در صدر قرار گرفت .
الفتی در پرش اول خود موفق شدامتیاز ۱۴/۹۳۳ را کسب کند و در پرش دوم خود امتیاز ۱۴/۶۳۳ را به دست آورد و در نهایت با کسب امتیازمیانگین ۱۴/۷۸۳ به کار خود خاتمه داد. و منتظر اجرای سایر ورزشکاران شد
در پایان الفتی با کسب امتیاز۱۴/۷۸۳ ، پس از ورزشکار ژاپنی که امتیاز ۱۵/۱۶ را به دست آورده بود تاریخ سازی کرد وبا کسب عنوان دومی و مدال نقره این رقابت ها ، رکورد داخلی کسب نخستین مدال بازی های آسیایی در رشته ورزشی ژیمناستیک نیز را به خود اختصاص داد .

نام دستگاه ارسال کننده خبر : اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان