شروع عملیات اجرایی ساخت۲۵۰واحدمسکن محرومین
شروع عملیات اجرایی ساخت۲۵۰واحدمسکن محرومین
در مراسمی با حضور دکتر حق شناس استاندارگلستان، شروع عملیات اجرایی ساخت ۲۵۰ واحد مسکن محرومین در شهرستان علی آبادکتول با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان آغاز شد.