به گزارش شادا، در این جلسه دکتر منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری، رحمتی معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای این کمیته حضور داشتند. بر اساس این گزارش اعضای این کمیته ضمن بررسی مجدد، “دستور العمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت” […]

به گزارش شادا، در این جلسه دکتر منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری، رحمتی معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای این کمیته حضور داشتند.

بر اساس این گزارش اعضای این کمیته ضمن بررسی مجدد، “دستور العمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت” را به تصویب رسانده و مقرر کردند جهت تصویب نهایی به هیات عالی واگذاری ارجاع شود.

این دستور العمل به استناد موضوع بند (۱) ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی هایی دولت و به منشور ایجاد وحدت رویه، اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه ارائه، بررسی و اعلام نظر مراجع تصمیم گیر در فرایند ارزش افزایی دارایی های مازاد دولت تهیه شده است.

بررسی و تصویب “دستور العمل نحوه کسر هزینه های اجرایی از عواید حاصل از مولد سازی دارایی های دولت و نحوه هزینه کرد آن به استناد تبصره(۸) ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت ” از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بر اساس این گزارش، در ادامه اعضای این کمیته املاک در دستور کار این جلسه که مربوط به استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی بود را به عنوان املاک مازاد تشخیص دادند.همچنین این کمیته با قیمت گذاری ۳۳ ملک که مربوط به استان های گیلان و لرستان بود نیز موافقت کرد.

* تصاویر