با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ؛ الزام بانکها به بازگرداندن سود مازاد به تولید کنندگان 
با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ؛ الزام بانکها به بازگرداندن سود مازاد به تولید کنندگان 

حیدر آسیابی گفت: قضات محاکم در این پرونده‌ها، دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند . رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که این آرا در راستای حمایت از تولید کنندگان صادر شده است، افزود: با صدور این آرا ، واحد‌های […]

حیدر آسیابی گفت: قضات محاکم در این پرونده‌ها، دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند .
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که این آرا در راستای حمایت از تولید کنندگان صادر شده است، افزود: با صدور این آرا ، واحد‌های تولیدی، سود اضافی و جریمه مازاد را نمی‌پردازند و اگر پرداخته باشند بانک‌ها موظف هستند به آنان بازگردانند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت:  در ستاد  اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همزمان با حمایت از تولیدکنندگان، بازگرداندن معوقات بانکی را نیز پیگیری می کنیم که در نتیجه آن فقط امسال بیش از ۱۲۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به بیت المال بازگردانده شد تا با تزریق به واحدهای تولیدی فعال ، بستر برای رونق واحدهایی که با سلامت کار می کنند ، فراهم شود .