علی طالبی مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به خبر فوق از اجرای موفق پروژه تعویض و افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای بصیر اباد از توابع شهرستان گمیشان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان ، وی با بیان اینکه ایستگاه های تقلیل فشار از مهمترین بخش های […]

 

 

علی طالبی مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به خبر فوق از اجرای
موفق پروژه تعویض و افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای بصیر
اباد از توابع شهرستان گمیشان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان ، وی با بیان اینکه
ایستگاه های تقلیل فشار از مهمترین بخش های تأسیسات گازرسانی برای استمرار و
پایداری جریان گازمی باشد افزود: نظر به اینکه تعداد مشترکین گاز منطقه اعم از
خانگی و صنایع گمیشان افزایش یافته ، بنابراین به منظور پایداری جریان گاربویژه درفصل
زمستان لازمبود ظرفیت ایستگاه هایتقلیل
فشارگاز بصیر آباد افزایش داده شود.

طالبی ادامه داد: برهمین اساس طی برنامه ریزی و هماهنگی های صورت
گرفته در ابتدا نسبت به عملیات ساختمانی ، افزایش فونداسیون و
سقف سایبان اقدام شد، سپس عملیات تعویض ایستگاه در برنامه کاری قرار گرفته و در
نهایت ایستگاه با ظرفیت جدید در ۲ آبان ماه در مدار قرار گرفت . شایان ذکر است
ظرفیت ایستگاه نیز از ۵۰ هزار به ۱۰۰
هزار مترمکعب در ساعت افزایش یافت .

مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان افزود: درحال حاضر با تعویض ایستگاهروستایبصیر
آباد و افزایش ظرفیت آن نگرانی به لحاظ زیرساخت برای مشترکین خانگی و صنایع در تامین
گاز نداریم.

طالبی در
ادامه با تقدیر از
تمامی همکاران حوزه مهندسی و اجرای طرحها ، بهره برداری و پیمانکارانی که در اجرای این
پروژه نهایت تلاش را داشته اند اظهار داشت: در مجموع بابت اجرا ی عملیات مکانیکال ،
ساختمانی و خرید اقلام و ایستگاه معادل ۱۱۰میلیارد ریال از محل بودجه های عمرانی شرکت گازاستان
گلستان هزینه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه ارسال کننده خبر : شرکت گاز