اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان گلستان
اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان گلستان
۱۵۰ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان توسط کمیته امداد استان و سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوای به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد اهدا شد.