تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخوند
تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخوند
رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخونددر حوزه شهرستان گنبدکاووس با صرف اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال در سال جاری خبرداد.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخونددر حوزه شهرستان گنبدکاووس با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال در سال جاری خبرداد.

“ابراهیم جاوید زاده” گفت: عملیات اجرایی این راه از سال ۹۷ شروع شده و طول آن ۳ کیلومتر است که ارتباط بین روستاهای قلندرآباد و داشلی سفلی را به روستای حالی آخوند برقرار کرده است.

تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخوند
تکمیل آسفالت روستایی داشلی سفلی-حالی آخوند

شهرستان گنبدکاووس ۶۳۱ کیلومتر راه روستایی دارد که ۴۵۴ کیلومتر آن آسفالت است.