زمین خواری۹هزارمترمربعی روستای چهارباغ گرگان
زمین خواری۹هزارمترمربعی روستای چهارباغ گرگان
رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل پرونده برای عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین خواری خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل پرونده برای عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین خواری خبر داد.

هادی هاشمیان افزود: این فرد ۹ هزار مترمربع از اراضی ملی روستای چهارباغ را بدون مجوز فروخته و پول آن را به حساب خود واریز کرده بود .

هاشمیان افزود: این زمین خواری پس از بررسی گزارش های مردمی در روستای چهارباغ گرگان کشف شد .

وی ادامه داد: عضو سابق شورای روستای چهارباغ در این باره دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست برای وی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای گرگان صادر شد .

زمین خواری۹هزارمترمربعی روستای چهارباغ گرگان
زمین خواری۹هزارمترمربعی روستای چهارباغ گرگان

وی گفت: هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش اراضی ملی فروخته شده در چهارباغ تا زمان صدور رای دادگاه ممنوع است .

هادی هاشمیان با تاکید بر این که خرید و فروش اراضی ملی و دولتی در روستاها تابع تشریفات خاصیست که حتما باید طی شود تاکید کرد: اعضای شورا مجاز به فروش اراضی دولتی و ملی نیستند و مردم هنگام خرید این گونه اراضی مراقب باشند تا گرفتار نشوند.