متخلفین عرضه کننده سیم و کابل غیر استاندارد شناسایی شدند
متخلفین عرضه کننده سیم و کابل غیر استاندارد شناسایی شدند
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: دو واحد متخلف عرضه کننده سیم و کابل غیر استاندارد توسط بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان شناسایی گردید.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: دو واحد متخلف عرضه کننده سیم و کابل غیر استاندارد توسط بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان شناسایی گردید.

علی اصغر اصغری با بیان مطلب فوق بازرسان را حامی حقوق مصرف کنندگان دانسته و بر احقاق حقوق شهروندان و برخورد با متخلفان احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات نظام صنفی تاًکید نمود.

اصغری افزود، در همین راستا و در پی دریافت گزارشات ستاد خبری سازمان و همچنین گزارشات کتبی دریافتی از اداره کل استاندارد مبنی بر بروز تخلفات احتمالی در مراکز عرضه و فروش سیم و کابل در شهرستان گرگان تیمی از بازرسین بمنظور بررسی و رسیدگی موضوع اعزام شدند.

وی افزود، پس از بازرسیهای بعمل آمده و بررسی مدارک و مستندات موجود توسط بازرسان این سازمان، تخلف تقلب دو واحد تولیدی سیم و کابل در استان تهران و مازندران مبنی بر تولید سیم و کابل با کیفیتی پائینتر از استانداردتعریف شده محرز و پرونده تخلفات این شرکتها به مبلغ ۷۵۰میلیون و ۹۲۲هزار ریال تشکیل و جهت صدور راًی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به حضور بازرسان و همچنین تاًکید بر شرایط حساس کنونی از تمامی مدیران و صاحبان مراکز تهیه و توزیع سیم و کابل خواست تا با رعایت استانداردهای لازم و تولید محصولات استاندارد از عرضه هر گونه محصولات غیر قانونی و بیکیفیت خودداری نمایند و در ارائه خدمات مفید و به موقع به مشتریان کوشا باشند.

اصغری همچنین سامانه تلفنی ۱۲۴ را پل ارتباطی بین شهروندان و بازرسان این سازمان دانست و از تمامی شهروندان محترم در سراسر شهرهای استان خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف احتمالی مورد راسریعاً به بازرسان این سازمان گزارش نموده تا سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.