اجرانصب برچپسب قیمت بامحوریت اتحادیه صنفی
اجرانصب برچپسب قیمت بامحوریت اتحادیه صنفی
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گلستان از اجرای طرح نصب برچسب قیمت و نرخنامه با محوریت اتحادیه های صنفی در استان خبر داد .

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گلستان از اجرای طرح نصب برچسب قیمت و نرخنامه با محوریت اتحادیه های صنفی در استان خبر داد .

درویش علی حسن زاده گفت : مطابق مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و نیز (۶۵) قانون نظام صنفی ، واحد صنفی مکلف است نسبت به نصب برچسب قیمت کالا یا نرخنامه خدمات خود، به طوری که برای همگان قابل رویت باشد، اقدام نماید.

وی گفت : علی رغم اقدامات نظارتی انجام شده توسط حوزه های نظارتی متاسفانه تاکنون این مهم در سطح واحدهای صنفی به نحو شایسته تحقق نیافته و کماکان این موضوع به عنوان یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان و مصرف کنندگان مغفول مانده است.

اجرانصب برچپسب قیمت بامحوریت اتحادیه صنفی
اجرانصب برچپسب قیمت بامحوریت اتحادیه صنفی

حسن زاده افزود : در همین راستا و در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ممانعت و پیشگیری از تخلفات صنفی مرتبط، طرح نصب برچسب قیمت و نرخنامه با محوریت و مدیریت اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت اجرا به سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است که با جدیت آن را پیگیری خواهیم نمود .