شناسایی۴ واحد فروش غیرمجاز گاز مایع در شهرستان کلاله
شناسایی۴ واحد فروش غیرمجاز گاز مایع در شهرستان کلاله
حسین حسن زاده رییس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان کلاله گفت: 4 واحد عرضه‌کننده غیرمجاز گاز مایع در سطح شهرستان کلاله به وسیله بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت این شهرستان شناسایی شد.

حسین حسن زاده رییس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان کلاله گفت: ۴ واحد عرضه‌کننده غیرمجاز گاز مایع در سطح شهرستان کلاله به وسیله بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت این شهرستان شناسایی شد.

حسن زاده اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها و اخبار واصله مردمی مبنی بر توزیع غیرمجاز کپسول‌های گاز مایع، افزایش غیرمنطقی نرخ این کپسول‌ها و خطرات و حوادث احتمالی ناشی از آن در مناطق مسکونی و حاشیه شهرهای شهرستان، بازرسی از این واحدها در دستور کار بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله قرار گرفت.

شناسایی۴ واحد فروش غیرمجاز گاز مایع در شهرستان کلاله
شناسایی۴ واحد فروش غیرمجاز گاز مایع در شهرستان کلاله

رییس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان کلاله گفت: عملکرد بیش از ۲۳ واحد عرضه‌کننده گاز مایع در شهرستان کلاله مورد بازدید و بررسی قرار گرفت که تخلف در زمینه گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه
۴واحد محرز شد،همچنین پرونده تخلفات این واحدها به ارزش ۱۳۱۷۰۰۰۰ ریال تشکیل و برای صدور رأی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی گفت:بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان کلاله هفته‌ای یک بار مراکز توزیع گاز مایع و نمایندگی‌های فروش سیلندر گاز مایع در شهرستان کلاله را مورد بازدید و بازرسی قرار می دهند و با واحدهای عرضه غیرمجاز گاز مایع و تجهیزات جانبی برخورد قانونی می‌کنند.

وی در ادامه گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان کلاله گزارش دهند.