کشف تخلف ۵ میلیاردی در یک واحد تولیدی خوراک دام
کشف تخلف ۵ میلیاردی در یک واحد تولیدی خوراک دام
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان ،از خبر کشف تخلف 5 میلیارد و 900 میلیون ریالی در یک واحد تولید کننده خوراک دام و طیور در استان گلستان توسط بازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان خبر داد.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان ،از خبر کشف تخلف ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی در یک واحد تولید کننده خوراک دام و طیور در استان گلستان توسط بازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان خبر داد.

علی اصغر اصغری ضمن بیان مطلب فوق به اهمیت عملکرد بازرسین اشاره نمود و حضور بازرسان را عامل بسیار مهم و موًثری در ایجاد فضای امن و آرام در سطح بازار و همچنین ایجاد محیطی نا امن برای متخلفان و سود جویان احتمالی در سطح بازار عنوان نمود.

وی افزود، بازرسان این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین احقاق حقوق شاکیان از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده و با تمام توان در چهارچوب قوانین و مقررات با متخلفان احتمالی در عرصه بازار برخورد خواهند نمود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان در ادامه گفت،در همین راستا و در پی دریافت گزارش کتبی سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تخلف احتمالی یکی از شرکتهای خوراک دام و طیور تیمی از بازرسان بمنظور بررسی و رسیدگی موضوع اعزام شدند.

اصغری گفت، پس از پیگیریهای بعمل آمده و بررسی مدارک و مستندات موجود توسط بازرسان این سازمان، تخلف قاچاق ۳۹۵۰۰۰ کیلوگرم جو دامی شرکت مورد نظر محرز (بدلیل عدم ثبت رسید و حواله ) و پرونده تخلف این شرکت به مبلغ ۵ میلیارد و۹۲۵ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور راًی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

کشف تخلف ۵ میلیاردی در یک واحد تولیدی خوراک دام
کشف تخلف ۵ میلیاردی در یک واحد تولیدی خوراک دام

معاون بازرسی سازمان همچنان با تاًکید بر حساسیت شرایط کنونی بازار از تمامی مدیران شرکتهای دام و طیور خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مصوب نسبت به رعایت دستورالعملهای مربوط و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها اقدام نموده و در ثبت رسید و حواله بارهای ورودی و خروجی در انبارها دقت نمایند،
این مقام مسئول همچنین سامانه تلفنی ۱۲۴ را پل ارتباطی بین شهروندان و بازرسان این سازمان دانست و از تمامی شهروندان محترم در سراسر شهرهای استان خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف احتمالی مورد راسریعاً به بازرسان این سازمان گزارش نموده تا سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.