نقش سواد سایبری در تربیت کودکان
نقش سواد سایبری در تربیت کودکان
غرق شدن کودکان‌و نوجوانان در فضای مجازی با توجه به ماهیت این فضا باعث شده تا آن‌ها از واقعیت دور شوند و بیشتر در رویا به سر برند و تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی خواسته یا ناخواسته را جدی نگیرند و همین امر باعث می‌شود تا شاهد آمار بالای قربانی شدن کودکان‌ و نوجوانان در فضای مجازی باشیم.

کودکان ‌و نوجوانان با توجه به حس کنجکاوی بالا، بدون در نظر گرفتن تهدیدات و خطرات فضای مجازی به دنبال تجربه کردن تمامی رویدادها و اتفاقات این فضا هستند.

نقش سواد سایبری در تربیت کودکان

غرق شدن کودکان‌و نوجوانان در فضای مجازی با توجه به ماهیت این فضا باعث شده تا آن‌ها از واقعیت دور شوند و بیشتر در رویا به سر برند و تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی خواسته یا ناخواسته را جدی نگیرند و همین امر باعث می‌شود تا شاهد آمار بالای قربانی شدن کودکان‌ و نوجوانان در فضای مجازی باشیم.

البته در این میان غفلت و بی‌اطلاعی والدین از اهمیت و تأثیر‌ات فضاهای مجازی را نباید نادیده گرفت، غفلت و بی‌اطلاعی که ناشی از مشغله بالا، نداشتن سواد سایبری و شکاف دیجیتال با فرزندان است.

لذا باید گفت نظارت و همراهی والدین با کودکان ‌و نوجوانان در فضای مجازی ضروری است. همراهی فعالانه‌ای که در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی هشدار دوستانه بدهد و آن‌ها را با این خطرات آشنا کند. اما برای این امر ابتدا والدین باید سواد سایبری خود را افزایش دهند تا شکاف دیجیتال میان خود و کودکان‌ و نوجوانان را به حداقل برسانند.

خواسته یا ناخواسته کودکان ‌و نوجوانان ما امروز تربیت ‌شده ناخوانده‌ای به نام فضای مجازی و وسایل هوشمند هستند. بنابراین بهتر است آن را جدی بگیریم و برای آشنایی با آن زمان بگذاریم و هزینه کنیم تا فرهنگ صحیح استفاده از آن را در خانواده نهادینه کنیم.

مدیریت و اقتدار والدین زمانی که با دانش سایبری همراه شود باعث می‌گردد تا فرزندان نتوانند سوء‌استفاده نمایند و در صورت مشاهده مشکل در فضای مجازی، آن را با پدر و مادر مطرح کنند.

شکل‌گیری رابطه دوستانه‌ دوطرفه همراه با اعتماد متقابل نه ‌فقط برای فضای مجازی بلکه در زندگی روزمره و حقیقی هم گره بسیاری از مشکلات را باز می‌کند و نمی‌گذارد بسیاری از آن‌ها آسیب‌دیده تا در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند.

نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که ما در نقش والدین درباره فضای مجازی با فرزندان باید شفاف صحبت کرده و کودکان را به ‌خوبی با تهدیدات و آسیب‌های این فضا آشنا کنیم.

حالا که تأمین امنیت مجازی کودکان و تربیت سایبری آن‌ها از سوی خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت است. لذا باید از اقدامات شتاب‌زده اجتناب کرده و با تحقیق، بررسی کافی و برنامه‌ریزی درست برای ایمن‌سازی آن‌ها از تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی اقدام کنیم.

تهیه و تنظیم: کارشناس مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا خراسان شمالی

پلیس فتا؛ سایه سار امنیت در فضای مجازی

  • نویسنده : سرگرد" امیر رمضانزاده"