تامین مکان مناسب برای کارگران فصلی و ساختمانی توسط فرمانداران خراسان شمالی
تامین مکان مناسب برای کارگران فصلی و ساختمانی توسط فرمانداران خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی گفت: فرمانداران شهرستان های استان باید مکان مناسب برای کارگران فصلی و ساختمانی تامین و فراهم کنند. به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین نژاد امروز در پانزدهمین نشست کارگری و کارفرمایی استان بر بهره مندی حداکثری از آیین نامه های اجرایی و قوانین در راستای تسهیل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی […]

ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی گفت: فرمانداران شهرستان های استان باید مکان مناسب برای کارگران فصلی و ساختمانی تامین و فراهم کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین نژاد امروز در پانزدهمین نشست کارگری و کارفرمایی استان بر بهره مندی حداکثری از آیین نامه های اجرایی و قوانین در راستای تسهیل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی و ضرورت ساماندهی کارگران فصلی در تمام شهرستان های استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه جامعه وسیع کارگری به چرخه تولید کشور غنا می بخشند، افزود: تا جایی که قانون اجازه داده است، موضوعات و مشکلات استانی را تسهیل و تقویت می کنیم اما مطالبات و خواسته های کارگران در سطح ملی را در شورای عالی کار کشور مطرح خواهیم کرد.

حسین نژاد با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب است، ادامه داد: نباید حقی از جامعه کارگری و کارفرمایی ضایع شود.

وی با بیان اینکه حل برخی مشکلات حوزه کار و کارگر با تصمیمات محلی و در چارچوب قانون و بهره مندی از پتانسیل این قانون میسر می شود، خاطرنشان کرد: برخی آیین نامه ها به مرور زمان ارائه می شود بنابراین شناخت موضوعات در راستای گره گشایی مشکلات کارگری و کارفرمایی الزامی است اگر در این مسیر تسهیل صورت نگیرد دچار روزمرگی می شویم.

استاندار خراسان شمالی در ادامه، برشناخت موضوعات کارگری به ویژه مباحث معیشتی و رسیدن صدای آن ها به تشکلات کارفرمایان تاکید کرد.

حسین نژاد همچنین بر ضرورت ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی تاکید و اظهار کرد: شهرداران شهرستان ها با راهکار دقیق تر و مکانیزم درست تر این موضوع را ساماندهی کنند به طوری که می توان با تعریف سامانه ای قوی و ارائه نوبت بندی، موضوع را حل کرد تا شأن و منش کارگر حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستان ها نیز موظف به تعیین مکان مناسبی برای استقرار کارگران ساختمانی و فصلی هستند.

حسین نژاد در ادامه، تشکلات کارگری و کارفرمایی را بهترین اهرم در بیان و حل مشکلات این قشر عنوان کرد و افزود: ضمن آنکه حقوق این قشر حفظ می شود می توان با جلسات مستمرِ این تشکلات، پیگیری های صد درصد نیز انجام داد.

انتهای پیام