۹۰ درصد واحدهای اقامتی خراسان شمالی نیازمند بازسازی کامل
۹۰ درصد واحدهای اقامتی خراسان شمالی نیازمند بازسازی کامل

ایسنا/خراسان شمالی رئیس مجمع واحدهای اقامتی در خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد از واحدهای اقامتی در این استان نیازمند بازسازی کامل هستند. یونس کاظمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۰ درصد باقی مانده نیز واحدهای اقامتی هستند که در شهرهایی همچون گرمه و یا جاجرم ساخته شده اند. وی افزود: مهمانپذیرهای شهرهای […]

ایسنا/خراسان شمالی رئیس مجمع واحدهای اقامتی در خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد از واحدهای اقامتی در این استان نیازمند بازسازی کامل هستند.

یونس کاظمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۰ درصد باقی مانده نیز واحدهای اقامتی هستند که در شهرهایی همچون گرمه و یا جاجرم ساخته شده اند.

وی افزود: مهمانپذیرهای شهرهای بجنورد و شیروان بسیار فرسوده بوده بطوریکه در شهر شیروان مهمانپذیری وجود داشته که به دلیل شدت فرسودگی، هم اکنون تعطیل است.

کاظمی ادامه داد: فرسودگی این واحدها از یک سو و عدم توانایی استانداردسازی این واحدها از سوی دیگر، صاحبان مهمانپذیرهای استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی توضیح داد: واحدهای اقامتی موجود در این استان متعلق به سال های خیلی گذشته است که تعدادی از آن ها فاقد پروانه بوده و از سوی دیگر آن هایی که دارای پروانه نیز هستند فرسوده می باشند و امکان استانداردسازی آن ها وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه واحدهای اقامتی باید هر ۵ سال بازسازی فضا و تجهیزات داشته باشند، گفت: اما متاسفانه درآمد آن ها چندان نیست که بتوان این کار را انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: این واحدها مجبور هستند با تخفیف به مشتریان خود خدمات ارائه دهند تا هزینه های روزمره آن ها تامین شود در نتیجه درآمدی برای بازسازی در هر ۵ سال باقی نمی ماند.

به گفته رئیس مجمع واحدهای اقامتی در خراسان شمالی، ۱۰ درصد از واحدهای اقامتی استان نیازمند بازسازی نیستند، ۴۰ درصد نیازمند بازسازی کامل و ۵۰ درصد نیز نیازمند آن ها هستند تا بخش هایی را بازسازی کنند.

وی تاکید کرد: یکی از راه هایی که می توان صاحبان این واحدهای اقامتی را از این وضعیت خارج کرد این است که مهمانسراهای دولتی حذف شود و در مدارس نیز حداقل فقط معلم ها اقامت داده شوند.

کاظمی خاطرنشان کرد: درآمد پایین واحدهای اقامتی استان موجب شده تا بیشتر صاحبان این واحدها، آماده فروش ملک خود شوند.

انتهای پیام