تنها ۲۰ روز برای تغییر نشانی خود فرصت دارید
تنها ۲۰ روز برای تغییر نشانی خود فرصت دارید
حمیدرضا مطیع مدیر کل ثبت احوال استان گلستان گفت : از سالجاری تمامی دستگاه‌های اجرایی با ارتباط به پایگاه سازمان ثبت احوال کشور موظفند آخرین استعلام نشانی افراد برای ارائه خدمات را از سازمان ثبت احول دریافت کنند و مرجع اصلی اقامتگاه قانونی افراد ثبت احوال خواهد بود .

مدیر کل ثبت احوال استان گلستان بر اساس ضوابط و مقررات جاری ، هر گونه تغییر نشانی ، بایستی ظرف ۲۰ روز پس از جابجایی به سازمان ثبت احوال اعلام گردد.

حمیدرضا مطیع اظهار کرد: از سالجاری تمامی دستگاه‌های اجرایی با ارتباط به پایگاه سازمان ثبت احوال کشور موظفند آخرین استعلام نشانی افراد برای ارائه خدمات را از سازمان ثبت احول دریافت کنند و مرجع اصلی اقامتگاه قانونی افراد ثبت احوال خواهد بود .

وی افزود : کلیه افرادی که آدرس محل سکونتشان تغییر نموده است ، موظف اند ظرف مدت ۲۰ روز به سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت نمایند تا از هرگونه مشکل احتمالی در ارائه خدمات به آنها جلوگیری شود.

  • نویسنده : مهندس حمیدرضا محمدیاری