بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و اعلام دستگاه های برتر استانی این جشنواره در محل سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، حمزه کرایلو مدیرکل استان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی […]

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان رتبه برتر را کسب کرد

بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و اعلام دستگاه های برتر استانی این جشنواره در محل سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، حمزه کرایلو مدیرکل استان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ۱۴۰۱ در گروه آموزش، پژوهش و فرهنگی به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

وی افزود: این جشنواره در ۵ گروه آموزش،پژوهش و فرهنگی، تولید و خدماتی، زیربنایی و توسعه ساخت، سلامت و رفاه اجتماعی و عمومی و قضایی دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

شایان ذکر است در گروه آموزش،پژوهش و فرهنگی دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه و موسسات آموزش عالی، مرکز تحقیقات کشاورزی ، پارک علم و فناوری، دانشگاه پیام نور، کتابخانه های عمومی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، ورزش و جوانان و تبلیغات اسلامی حضور دارند.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان رتبه برتر را کسب کرد

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان رتبه برتر را کسب کرد

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان رتبه برتر را کسب کرد

 

نام دستگاه ارسال کننده خبر : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان