۶۷ طرح‌ تعاونی پهنه شمال‌غرب کشور افتتاح شد
۶۷ طرح‌ تعاونی پهنه شمال‌غرب کشور افتتاح شد

۰۹ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۳:۳۲ تعداد بازدید: ۶۲ ۰۹ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۳:۲۷ تعداد بازدید: ۶۵ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۱:۴۸ تعداد بازدید: ۸۷ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۴۰ تعداد بازدید: ۸۲ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۱۴ تعداد بازدید: ۹۲ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۱:۵۸ تعداد بازدید: ۱۰۶ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۰:۴۰ تعداد بازدید: […]

۶۷ طرح‌ تعاونی پهنه شمال‌غرب کشور افتتاح شد

۰۹ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۳:۳۲

تعداد بازدید: ۶۲

کاهش زمان ثبت تعاونی از ۴۵ روز به ۱۰ روز در دولت مردمی سیزدهم

۰۹ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۳:۲۷

تعداد بازدید: ۶۵

پرداخت وام ضروری ۲۰ میلیونی با کارمزد ۴ درصد به بازنشستگان فولاد

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۱:۴۸

تعداد بازدید: ۸۷

اشتغال یک‌ هزار و ۲۷۳ نفر در شرکت‌های تعاونی پهنه غرب کشور

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۴۰

تعداد بازدید: ۸۲

۶۷ طرح تولیدی تعاونی در پهنه جنوب‌غرب کشور افتتاح شد

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۱۴

تعداد بازدید: ۹۲

انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در فهرست ناشرین مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۱:۵۸

تعداد بازدید: ۱۰۶

تسهیل‌گری وزارت خارجه در تبادل نیروی کار با دیگر کشورها

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ – ۰:۴۰

تعداد بازدید: ۸۰

آمارهای رو به‌ رشد صندوق بازنشستگی فولاد در ۲ سال اخیر

۰۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۷:۰۲

تعداد بازدید: ۲۰

عزم جدی وزارت امور خارجه دولت سیزدهم برای تعامل با بخش تعاون کشور

۰۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۲:۵۷

تعداد بازدید: ۱۷۱