دانشجویان شاهد وایثارگرافتخارآفرینی کردند
دانشجویان شاهد وایثارگرافتخارآفرینی کردند
تقدیر از خانم کیمیا مسلمی پور دانشجوی برگزیده شاهد ایثارگر دانشگاه در جشنواره علمی آموزشی جایزه ملی ایثار

تقدیر از خانم کیمیا مسلمی پور دانشجوی برگزیده شاهد ایثارگر دانشگاه در جشنواره علمی آموزشی جایزه ملی ایثار

در بیست ویکمین جلسه شورای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه از خانم کیمیا مسلمی پور دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی و فرزند ازاده و جانباز دفاع مقدس با حضور دکتر فاضل رییس دانشگاه و وزیری مدیر کل بنیاد شهید استان گلستان تقدیر شد.

در این جلسه ضمن پخش پیام ویدئویی وزیر بهداشت و درمان خطاب به دانشجویان برگزیده لوح تقدیر و تندیس چهارمین جشنواره علمی آموزشی جایزه ملی ایثار توسط ریاست دانشگاه و مدیر کل بنیاد شهید استان به ایشان تقدیم شد.

شایان ذکر است این جشنواره در سطح ۵ دستگاه آموزشی کشور برگزار گردید وخانم کیمیا مسلمی پور یکی از ۱۵ دانشجوی برگزیده در سطح وزارت بهداشت بوده و موفق به کسب رتبه دوم در مقطع کارشناسی گردیده.

درادامه این جلسه وزیری مدیر کل بنیاد شهید اقدامات دانشگاه درارائه خدمات شایسته به ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس قدردانی کرد و گفت؛ بنیاد شهید نهایت همکاری و همراهی را با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در جهت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان خواهد داشت.

در ادامه اسلانی دبیر ستاد شاهد و ایثارگر ضمن ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات و فعالیتهای یکساله ستاد شاهد دانشگاه برنامه های پیشنهادی سال ۹۹ را مطرح و به تصویب اعضای شورا رسید


دانشجویان شاهد وایثارگرافتخارآفرینی کردند
دانشجویان شاهد وایثارگرافتخارآفرینی کردند