۸ شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارد
۸ شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعلام این خبر که 8 شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارند اذعان داشت؛ وضعیت همچنان شکننده است و ضروری است که مردم توصیه های کارشناسان بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان را بطور کامل انجام دهند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعلام این خبر که ۸ شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارند اذعان داشت؛ وضعیت همچنان شکننده است و ضروری است که مردم توصیه های کارشناسان بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان را بطور کامل انجام دهند.

دکتر فاضل تاکید کرد؛ در حال حاضر در هیچ یک از شهرستانهای استان وضعیت قرمز نداریم و خوشبختانه شهرستانهای آزادشهر- آق قلا- کردکوی- کلاله- گالیکش –گمیشان – مراوه تپه و مینودشت در وضعیت سفید قرار دارند و وضعیت سایر شهرستانهای استان نیز زرد می باشد.

۸ شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارد
۸ شهرستان استان در وضعیت سفید قرار دارد

وی ضمن تشکر وقدردانی از مردم فهیم استان گلستان و خسته نباشید به کادر بهداشتی ودرمانی دانشگاه از شهروندان گلستانی خواست همچنان فاصله اجتماعی در اماکن شلوغ و پرتردد را حفظ و حتما از ماسک استفاده نمایند.

وی تصریح کرد؛ علیرغم افزایش مختصر شیوع کرونا در کشور، خوشبختانه وضعیت گلستان پایدار بوده و این پایداری مستلزم ادامه رعایت هوشمندانه توصیه های بهداشتی است.