دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲ Monday, 2 October , 2023
تولیدحدود۲برابر میانگین کشورانگور دیم 15 مهر 1399
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

تولیدحدود۲برابر میانگین کشورانگور دیم

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از هر هکنار تاکستان‌ دیم این استان ۷.۵ تن انگور برداشت می‌شود که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری آن است.