دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲ Monday, 2 October , 2023
چگونه اقتصاد و فرهنگ دو بال جدا نشدنی هستند؟ 10 مهر 1402
ارتباط اقتصاد و فرهنگ

چگونه اقتصاد و فرهنگ دو بال جدا نشدنی هستند؟

اقتصاد و فرهنگ دو جنبه متقابل و بال جدا نشدنی در یک جامعه هستند. این دو عامل با هم تعامل دارند و تأثیر قابل توجهی بر یکدیگر دارند.

«اصناف» قلب اقتصادی جامعه هستند 04 تیر 1402
استاندار گلستان

«اصناف» قلب اقتصادی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین علی محمد زنگانه زحمات و تلاش‌های فعالان این حوزه در تولید ناخالص را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: با نگاهی اجمالی به جامعه می‌توان دید که بخش اعظمی از جمعیت کشور و استان گلستان در زیرمجموعه شوراهای اصناف فعالیت و امرار معاش می‌کنند.

اهمیت‎ ‎کشاورز‎‎ی در‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎ 21 خرداد 1402
اقتصاد و کشاورزی

اهمیت‎ ‎کشاورز‎‎ی در‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎

حضور‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصت‎ ‎شغلی،‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎زندگی‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎روستایی،‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎. ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎متوسط‎ ‎مستقر‎ ‎هستند،‎ ‎انتقال‎ ‎دانش‎ ‎و‎ ‎فناوری‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎روشهای‎ ‎کشت‎ ‎و‎ ‎دامداری‎ ‎قابل‎ ‎احترام،‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎بهره‌وری‎ ‎بیشتر‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎محصولات‎ ‎میشود‎.‎

نقش‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎ 18 خرداد 1402
اقتصاد و جوانی

نقش‎ ‎جوانی‎ ‎جمعیت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی‎ ‎

با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نقش‎ ‎و‎ ‎اهمیت‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎اجتماعی،‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎و‎ ‎سیاستهای‎ ‎حمایتی‎ ‎متعددی‎ ‎برای‎ ‎جذب‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎ایشان‎ ‎در‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎کشورها‎ ‎اجرا‎ ‎میشود‎. ‎همچنین‎ ‎این‎ ‎برنامه‌ها‎ ‎برای‎ ‎پایداری‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور،‎ ‎اهمیت‎ ‎ویژهای‎ ‎دارند‎.‎

نقش‎ ‎مهارت‌های‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎حرفه‌ای ‎‎‌در‎ ‎کاهش‎ ‎بیکاری 17 خرداد 1402
فنی و حرفه ای

نقش‎ ‎مهارت‌های‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎حرفه‌ای ‎‎‌در‎ ‎کاهش‎ ‎بیکاری

آموزش‎ ‎مهارتهای‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎حرفه‌ای‎ ‎به‎ ‎افراد‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎گیرند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎شرکتها‎ ‎کمک‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎پرداخت‎ ‎دستمزد‎ ‎زیاد‎ ‎به‎ ‎کارمندان‎ ‎با‎ ‎تجربه‎ ‎نداشته‎ ‎باشند‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎مثال،‎ ‎اگر‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎فردی‎ ‎که‎ ‎مهارت‎ ‎کافی‎ ‎در‎ ‎تعمیر‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎خودرو‎ ‎دارد،‎ ‎نیاز‎ ‎کاری‎ ‎داشته‎ ‎باشید،‎ ‎میتوانید‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎استخدام‎ ‎کنید‎ ‎و‎ ‎پول‎ ‎بسیار‎ ‎زیادی‎ ‎پرداخت‎ ‎نکنید‎. ‎

اثرات‎ ‎محرومیت‎ ‎زدایی ‎‎در‎ ‎توسعه‎ ‎جامعه‎ ‎ 01 خرداد 1402

اثرات‎ ‎محرومیت‎ ‎زدایی ‎‎در‎ ‎توسعه‎ ‎جامعه‎ ‎

با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎موضوع،‎ ‎حافظه‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎باید‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎رفع‎ ‎محدودیتهای‎ ‎فرهنگی،‎ ‎اجتماعی،‎ ‎زبانی‎ ‎و‎ ‎دیگر‎ ‎عواملی‎ ‎که‎ ‎مشتریان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎دور‎ ‎میکنند،‎ ‎تمرکز‎ ‎کند‎. ‎این‎ ‎اقدامات‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎پویایی‎ ‎بیشتر‎ ‎در‎ ‎محیطهای‎ ‎کاری‎ ‎و‎ ‎محیطی‎ ‎متناسب‎ ‎با‎ ‎نیازهای‎ ‎مشتریان،‎ ‎کمک‎ ‎میکنند‎ ‎که‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کارهای‎ ‎فعال‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎پویایی‎ ‎بیشتری‎ ‎پیدا‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎اقتصاد‎ ‎منطقه‎ ‎و‎ ‎کشور‎ ‎کمک‎ ‎میکنند‎.‎

تاثیر اعتماد عمومی بر بازار کسب و کار 18 فروردین 1402

تاثیر اعتماد عمومی بر بازار کسب و کار

اعتماد عمومی برای کاهش رانت و فساد در آسیب اجتماعی و همچنین برای بازار کسب و کار بسیار مهم است. در واقع، اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه های کلیدی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. زیرا در شرایطی که افراد به دلیل وجود فساد و رانت در عملکرد سازمانها و سیستمهای اقتصادی، اعتماد خود را به آنها از دست می دهند، منافع اقتصادی نیز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. در این جهت، کاهش فساد و رانت در سیستمهای اقتصادی و دولتی، باعث افزایش اعتماد عمومی می شود که این با افزایش روند سرمایه گذاری، توسعه کسب و کار و افزایش رفاه اجتماعی همراه است. به عبارت دیگر، اعتماد عمومی به عنوان پایه ای برای تحقق تعالی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.

تاثیر فرزندآوری و جوانی جمعیت بر بازار کسب و کار 17 فروردین 1402
نقش و وظیفه دولت در قبال جوانی جمعیت

تاثیر فرزندآوری و جوانی جمعیت بر بازار کسب و کار

به علاوه، جمعیت جوان با توجه به جذابیت و تفاوت‌های فرهنگی، تغییرات روزمره و نیازمندی‌های متفاوت با جمعیت سنین بالاتر، بر روی روند نوآوری و تغییرات در بازار تاثیر بسزایی دارند. به عبارتی، بازار کسب و کار‌هایی که توانسته‌اند به نیازهای فرهنگی و ترجیحات جمعیت جوان پاسخ دهند، موفقیت بیشتری خواهند داشت. همچنین، جمعیت جوان غالبا برای برنده شدن در زندگی و اقتصاد درصدد آموزش و بهره‌وری بیشتر هستند، بنابراین، شرکت‌ها می‌توانند از این مزیت نسبی برای توسعه فرصت‌های کسب و کار خود استفاده کنند.

برای ایجاد کسب و کار کوچک چگونه شبکه سازی و ایجاد مشارکت داشته باشیم 09 فروردین 1402

برای ایجاد کسب و کار کوچک چگونه شبکه سازی و ایجاد مشارکت داشته باشیم

یک نکته مهم این است که ارتباط برقرار کردن موثر نیاز به زمان، تلاش و حوصله دارد. لذا در همه مراحل کار، باید صبور بود و تلاش کرد تا روابط خود را با دیگران بهبود دهید.

مسیر خراسان شمالی را با تکیه بر ولایت و همدلی به سوی رشد و تعالی سوق می دهیم 07 فروردین 1402
 استاندار خراسان شمالی

مسیر خراسان شمالی را با تکیه بر ولایت و همدلی به سوی رشد و تعالی سوق می دهیم

به گزارش بازار کسب کار آنلاین، محمدرضا حسین نژاد صبح امروز ۷ فروردین ماه در دیدار نوروزی به همراه معاونین خود با حجت الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: سال گذشته به رغم توطئه های دشمنان، اقدامات خوبی در حوزه های مختلف صورت گرفته و در سال جدید نیز با تکیه بر ولایت، همدلی و انسجام مسیر استان را به سوی رشد، توسعه و تعالی سوق خواهیم داد.

  مهمترین رویکرد مدیریت فرهنگی دولت مردمی توسعه فرهنگی استان‌هاست 25 اسفند 1401
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مهمترین رویکرد مدیریت فرهنگی دولت مردمی توسعه فرهنگی استان‌هاست

وی با بیان اینکه جشنواره های فجر امسال با توجه به شرایط، گام مهم و بزرگی در حوزه فرهنگ و هنر کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: بدخواهان ملت ایران با تجمیع تمامی امکانات به دنبال کارشکنی و کمرنگ شدن جشنواره های امسال بودند که با تشکیل قرارگاه جهادی و با همکاری همه نهادها، جشنواره های فجر به بهترین شکل ممکن برگزار شد و رضایت دوستداران انقلاب اسلامی و ناامیدی دشمنان ایران عزیز را در پی داشت.

ارتقای پارک علم و فناوری خراسان شمالی به گروه ۲ پارک های کشور 25 اسفند 1401
دکتر محمدرضا قربانی

ارتقای پارک علم و فناوری خراسان شمالی به گروه ۲ پارک های کشور

به گزارش بازار کسب و کار به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان شمالی، دکتر محمدرضا قربانی اظهار کرد: با ارتقای شاخص‌های فناوری پارک خراسان شمالی و پیگیری ها در کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری خراسان شمالی از گروه ۳به گروه ۲ پارک‌های علم و فناوری ارتقاء یافت.

فناوری‌های توسعه‌یافته معدن شناسایی و معرفی می‌شوند 21 اسفند 1401

فناوری‌های توسعه‌یافته معدن شناسایی و معرفی می‌شوند

«سومین کنفرانس ملی فناوری‌های معدنکاری ایران» با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

اولین همایش ملی چالش تغییر اقلیم درخلیج گرگان 01 اسفند 1401
رئیس دانشگاه پیام نور گلستان

اولین همایش ملی چالش تغییر اقلیم درخلیج گرگان

اسماعیل نادری برگزاری همایش را به مدت دو روز، در روزهای دوم و سوم خرداد ۱۴۰۲اعلام کرد و گفت:این همایش توسط دانشگاه پیام نور استان گلستان با همکاری اساتید و متخصصان دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج استان و همچنین با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

در اجرای فیبر نوری جزو ۴ استان اول کشور هستیم 25 بهمن 1401
مدیر عامل مخابرات منطقه گلستان

در اجرای فیبر نوری جزو ۴ استان اول کشور هستیم

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار، غلامعلی شهمرادی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: در استان یکی از دستاوردهای مهم مخابراتی توسعه فیبر نوری است که به صورت مستمر در حال اجرا است و با توسعه این بخش بسیاری از ترافیک های مکالمه ای و اینترنتی برطرف خواهد شد.

زمینه‌ساز توسعه خراسان‌شمالی پژوهش است 17 بهمن 1401
استاندار خراسان شمالی

زمینه‌ساز توسعه خراسان‌شمالی پژوهش است

به گزارش بازار کسب و کار، محمدرضا حسین نژاددر آیین کلنگ زنی ساختمان های کارگاهی پارک علم و فناوری طرح‌های دهه مبارک فجر اظهار کرد: مرز کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را علم و فناوری و اهمیت به پژوهش های بنیادین و کاربردی مشخص می کند و به همین سبب پژوهش را می توان ضامن پیشرفت و توسعه پایدار جوامع دانست.

به همت متخصصان داخلی طراحی لانچر اندرویدی تلویزیون هوشمند انجام شد 05 دی 1401

به همت متخصصان داخلی طراحی لانچر اندرویدی تلویزیون هوشمند انجام شد

آیین رونمایی از محصولات جدید دانش بنیان شرکت کارخانجات پارس الکتریک و محصولات جدید شرکت لوازم خانگی پارس در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران با حضور مدیران و معاونین ستادی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) رونمایی شد.

مهمترین رکن شبکه پستی کشور، نیروی انسانی جوان و متعهداست 01 دی 1401
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست:

مهمترین رکن شبکه پستی کشور، نیروی انسانی جوان و متعهداست

به گزارش بازار کسب و کار آنلاین به نقل از دفتر ارتباطات و اموربین الملل شرکت ملی پست؛سعید شریف زاده یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست معتقد است دلیل اجرایی نشدن درست سیاست های جوانی جمعیت و افزایش جمعیت کشور، کافی نبودن بستر اقتصادی و اجتماعی در جهت تحقق این سیاست ها است که سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور در صدد چاره اندیشی و بهره گیری از ظرفیت تمام نهاد ها و سازمان ها دراین راستا برآمده اند.

مهمترین مشکل مخابرات سرقت است 13 تیر 1401
مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان

مهمترین مشکل مخابرات سرقت است

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار غلامعلی شاهمرادی در حوزه ارتباطات ثابت و سیار، دیتا و فیبرنوری در کارگاه آموزشی خدمات شرکت مخابرات ایران ویژه خبرنگاران اظهارداشت: با جمعیت استان ایجاد سه هزار کیلومتر فیبر نوری در روستاها متناسب نمی‌باشد.

توسعه گردشگری،بعنوان یکی از اهرم های اقتصادی سودآور 31 اردیبهشت 1401
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

توسعه گردشگری،بعنوان یکی از اهرم های اقتصادی سودآور

عابدی تاکید کرد:امروزه با توجه به اینکه گردشگری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی می باشد و در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت می باشد،یکی از پردرآمدترین صنعت ها را می توان صنعت گردشگری نامید.عابدی رئیس سازمان گفت:با برنامه ریزی همه جانبه و اصولی،گردشگری را می توانیم یکی از اهرم های اقتصادی سودآور در استان نامید و با شناسایی ظرفیت های گوناگون گردشگری،می توانیم به جذب حداکثری گردشگری تلاش نماییم.

آن سوی تب شهرسازی یا شهری سازی!! 29 اردیبهشت 1401

آن سوی تب شهرسازی یا شهری سازی!!

جلوگیری ازتغییر و تخریب بافت روستا ها با هر دلیل وعنوان ومنطقی ،ضمن حفظ فرهنگ، آداب ورسوم ومختصات وجاذبه های گردشگری به ویژه درعصر گردشگری تجربه محورکنونی،میراث ارزشمند وکهن آن را به آینده منتقل خواهد کرد .

با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی توسعه کشاورزی گلستان محقق می‌شود 18 اردیبهشت 1401
رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان

با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی توسعه کشاورزی گلستان محقق می‌شود

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمد برزعلی در جمع خبرنگاران گلستان اظهار داشت: یکی از راه‌های اجرای نقشه علمی توجه و بهره گیری از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی تقویت بخش کشاورزی استان به شمار می رود که در سال جاری تحقق این بخش با جدیت دنبال خواهد شد.

امنیت غذایی ارتباط مستقیم با استقلال و امنیت کشور دارد 19 اسفند 1400
مشاور عالی برنامه‌ریزی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی:

امنیت غذایی ارتباط مستقیم با استقلال و امنیت کشور دارد

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در حاشیه همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی امنیت غذایی رحمان یاسی اظهار داشت: با نگاه رویکرد تأمین امنیت غذایی امروز در عرصه کشاورزی، در عرصه «فراهمی غذا»، «دسترسی غذا»، «ثبات و پایداری» و «مصرف و سلامت غذا» با چالش‌های جدی مواجه‌ایم که با همت جمعی از متخصصان کشور،که در این خصوص سند مناسبی جهت تصویب در مراجع ذیربط آماده شده است.

06 دی 1400
چگونه یک کارآفرین باشیم

در خانه پول‌دار شوید

 معصومه توکلی یکی از افرادی است که در شرایط کرونا با ایجاد یک خلاقیت ساده توانسته از موقعیت به وجود آمده استفاده کند و کرونا را که موجب شده تا بسیاری از مشاغل طی 2 سال اخیر منجر به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن پیش برود را برای خود تبدیل به یک فرصت کند فرصتی که در کنار آن توانسته با کمی ذوق و خلاقیت تولید کننده محصولاتی باشد که تا دیروز خود مصرف کننده آن بود اما امروز تولید کننده آن است به همین خاطر با وی همراه می شویم تا راز موفقیت‌اش را از او جویا شویم تا شاید کسی دیگر از هموطنان عزیز بتواند با ایده وی برای خود کسب و کاری را فراهم کند

با توسعه شرکتهای تعاونی رونق اشتغال و شکوفایی اقتصاد را در پی دارد 28 آذر 1400

با توسعه شرکتهای تعاونی رونق اشتغال و شکوفایی اقتصاد را در پی دارد

به گزارش بازار کسب و کار، تشکیل شرکت های تعاونی، پدیده جدیدی در دنیا به خصوص کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیست و از دهه های قبل این کشورها با شناسایی محاسن فراوان انجام مشارکتی فعالیت‌ها، به ایجاد شرکت های تعاونی روی آوردند.